Distriktsansvariga

Johanna Millqvist

  1. 0702-344585
    hjohanna1977@hotmail.com

Nattvandrarna Skaraborg

En ambition hos Nattvandrarna i Skaraborg är att utveckla fler Natt­vandrar­grupper. Flera kommuner har en mycket bra utveckling på sina Nattvandrarför­e­ningar, verksamheten bedrivs helt ideellt och inom ramen för ett framtaget regelverk. Den gula jackan är en etablerad trygghetssymbol för ungdomar på våra gator och torg.

Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner och har därför lätt att få kontakt med ungdomar, det blir många samtal och utdelning av klubbor. Något som leder till fina möten med ungdomar i utsatt ålder och skapar ett förtroende till nästa möte eller till den gången ungdomen behöver oss.

I Skaraborgsdistriktet finns stora möjligheter att få hjälp och att hjälpa andra kommuner vid större event som t.ex. crusingar. Varje förening hjälper utifrån sina egna förutsättningar och det finns inga krav på att man måste hjälpa andra.

Årligen hålls ett distriktsmöte där alla föreningar träffas. Alla medlemmar får en möjlighet att utbyta och få viktig information, träffa varandra, diskutera och utbyta erfarenheter.

20413947_10209645688646639_6224135814068913595_o

Målsättningen att starta Nattvandrargrupper i samtliga kommuner i Skaraborg ligger högt på dagordningen. Detta mål finns även inom riksorganisationen och hos regionerna.

Distriktsansvariga stöttar föreningar på olika sätt, både vid nystart och etablerade föreningar. Vid en etablerad förening hjälper distriktsansvariga till utifrån föreningens behov, vanligtvis handlar det om:

  • Att stötta kontakten med regionen och eller riksstyrelsen samt andra föreningar. Samt ge information om vilka möjligheter till stöd som finns från ovanstående.
  • Tips och hjälp i att söka sponsorer, genomföra nyrekrytering och utbildningar samt vid olika konflikter som kan uppstå i en förening.

Vid uppstart av en ny förening eller grupp stöttar och hjälper distriktsansvariga med uppstarten av föreningen: T.ex. teckna avtal med organisationen, regelverk, eventuell utbildning, rekrytering, hur man kontaktar kommunen, hittar sponsorer, lokal, försäkring och jackor, med mera.

Varje förening eller grupp vandrar utifrån sina egna förutsättningar. Dock finns det ett regelverk i botten så att vandringen bedrivs utifrån den policy som utvecklats över åren i organisationen. Bland annat så ska alla nattvandrare vara över 25 år och ha ett moget beteende i sin relation till ungdomarna.

Har du en förening i Skaraborgsdistriktet? Gå gärna med i Facebookgruppen ”Nattvandrarna i Skaraborg” här finns viktig information samt inbjudningar till olika arrangemang.

Vill du starta en Nattvandrarförening/grupp? Eller vill du ha hjälp på andra sätt? Tveka inte att höra av dig till distriktsansvariga.