Distriktsansvariga

Eva-Britt Luvö

Telefon

Epost

Nattvandrarna Halland

Våra nattvandrare i Halland är koncentrerade till Kungsbackaområdet och i Halmstad.

Ambitionen är att kunna stödja nattvandringen i andra kommuner där Nattvandring har svårt att komma igång genom att besöka kommunen i någon form. Självklart kan kommunerna ta egna initiativ och kontakta oss så berättar vi mer. Jackor, utbildning och försäkring ingår i konceptet utan kostnad.

Nattvandrarnas ambition är att kunna vara närvarande i alla kommuner och där kunna göra en lokal insats för våra ungdomar. I de allra flesta fall blir vi kontaktade om att ställa ovanstående resurser till förfogande och att komma in i gemenskapen av att vara en nattvandrare. Detta organiserar vi tillsammans med dem som vill vandra lokalt.

Ju fler ytor vi vandrar på desto lugnare områden utvecklas.

ha

Ofta få vi komma ut och informera på plats för att synliggöra verk­samheten lokalt och skapa intresse för att nattvandring ska komma igång lokalt. Dock måste någon eldsjäl kunna, på plats hålla igång verksamheten i den egna kommunen, för att detta ska kunna fungera. Samarbete med kommunen är oftast ett måste.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.

Att vara ute och Nattvandra, möta ungdomar i deras egna miljöer ger tillfällen att möta dessa kunna förmedla vuxna åsikter eller bara se till att de har det bra.

Föreningar och nattvandragrupper