DISTRIKTSANSVARIGA

Peter Grimberg
0700-769861
hoxbo.dad@hotmail.com

 

 

Nattvandrarna Göteborg

 

Distriktet Göteborg har flera föreningar i de olika stadsdelarna som vandrar för ungdomarnas trygghet.

göteb

Nu är det tid att mer frekvent vandra i våra kommuner och stadsdelar 

 

Göteborg har alltid varit ett starkt fäste för Nattvandrarna. Den situation som uppstår i vissa av våra stadsdelar känns angelägen att bearbeta med en genomtänkt strategi av olika insatser. Nattvandrarna Göteborg kan vara en del av lösningen genom sina frivilliginsatser fredag och lördagskvällar.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.