Distriktsansvarig:

Gisela Kilder

Nattvandrarna Älvsborg

Ambitionen i Älvsborg är hög. Distriktet är långdraget, från Trollhättan, Vänersborg till Marks kommun, och Svenljunga i söder.

Här finner vi några av de mer väletablerade samarbeten med kommunerna och dess företrädare som vi har utvecklat; bl.a. Ale kommun, Alingsås samt Marks kommun. Dessa är verkliga förebilder i samarbetet med Nattvandrarna som frivilligorganisation.

alvangen_alvsborg

Här är vi i Älvängen som kommit igång rejält med 11 nattvandrargrupper.

Nu går vi hösten till mötes även i detta distrikt. Vi kommer att under våren 2018 att utveckla kommunikationen mellan föreningarna samt även kunna hålla ett distriktsmöte för ytterligare information om utvecklingen av nya Nattvandrargrupper i distriktet. Senast vi hade distriktsmöte kom föreningen i Lödöse att börja med sin Nattvandring.

Bearbetning av kommunen i Borås känns mycket angelägen inför 2018. Kontakt har tagits men uppföljning kanske får ske under våren. Ambitionen är minst fyra aktiva Nattvandrargrupper i huvudkommunen.

I arbetet med etableringar av nya Nattvandrargrupper samarbetar vi med Vakna-projektet i Ale kommun avseende introduktionen av vandrare som vill ha lite extra information om Nattvandring som begrepp.

Kontakterna sköts av distriktets kontaktpersoner både vad gäller om ni vill starta Nattvandring lokalt eller kanske vill informera er ytterligare.

Ofta få vi komma ut och informera på plats för att synliggöra verk­samheten lokalt och skapa intresse för att nattvandring ska komma igång lokalt. Dock måste någon eldsjäl kunna, på plats hålla i hop verksamheten i den egna kommunen, för att detta ska kunna fungera. Samarbete med kommunen är oftast ett måste.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.

Att vara ute och Nattvandra, möta ungdomar i deras egna miljöer ger tillfällen att möta dessa kunna förmedla vuxna åsikter eller bara se till att de har det bra och