Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802452-2479
Bankgiro
632-0923

DISTRIKTSANSVARIGA

Peter Grimberg
0700-769861
hoxbo.dad@hotmail.com

Madelene Almeida
0762-41 12 97
NVbrackekyrkby@hotmail.com

Styrelse

Ordförande

Victoria Vega
(Kontakta Peter Grimberg)

Kassör
Peter Grimberg
0700-769861
hoxbo.dad@hotmail.com

Sekreterare

Martin Rådberg

Telefon
0761-345170
Epost
claesmartineliasson@gmail.com

Nattvandrarna Göteborg

Hösten i Göteborg

Vi har nattvandrat på Kulturkalaset även i år, deltagit på Pridefestivalen samt genomfört höstens regionupptakt.

Distriktet Göteborg har flera föreningar i de olika stadsdelarna som vandrar för ungdomarnas trygghet. Nu under eftersommaren har föreningen i Tynnered blivit uppmärksammad mot bakgrund av de händelser som utvecklats där inför skolstarten.

Men stadsdelarna får informationsbesök som valigt av styrelsen för Göteborg. Bl.a. kommer vi att vara på Karl Johans torg under Majornadagen samt på fler ytor för att synliggöra Nattvandrarna som begrepp.

göteb

Nu är det tid att mer frekvent vandra i våra kommuner och stadsdelar när mörkret kommer tidigare och varar längre.

Lite om höstens utbildning i Göteborg.

Distriktet Göteborg kommer även i höst att genomföra Nattvandrarnas grundutbildning. Alla föreningar är välkomna att notera sig för att genomgå vår grundutbildning. Kontakta gärna Rolf på kansliet så berättar han mer.

Nästa möjlighet för Göteborg är i oktober-november. Anmäl er redan nu till den. Blir vi många kör vi fler utbildningar. Ambitionen att ta stöd av ABF för vår utbildning känns tryckt eftersom de är precis som vår organisation fördelade över hela landet och därvidlag kan utbildningen ges samma innehåll och få den kompetens som organisationen eftersträvar.

Göteborg har alltid varit ett starkt fäste för Nattvandrarna. Den situation som uppstår i vissa av våra stadsdelar känns angelägen att bearbeta med en genom­tänkt strategi av olika insatser. Nattvandrarna Göteborg kan vara en del av lösningen genom sina frivilliginsatser fredag och lördagskvällar.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.