Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802452-2479
Bankgiro
632-0923

DISTRIKTSANSVARIGA

Victoria Vega
0739-156093
vegav297@gmail.com

Peter Grimberg
0700-769861
hoxbo.dad@hotmail.com

Madelene Almeida
0762-41 12 97
NVbrackekyrkby@hotmail.com

Styrelse

Ordförande

Victoria Vega
0739-156093
vegav297@gmail.com

Kassör
Reine Nyberg
0739-91 97 19
reine.n@tele2.se

Sekreterare
Rolf Ljung
0737-66 71 78
ljung_rolf@hotmail.com

Nattvandrarna Göteborg

image1

 

 

Nästa möjlighet för utbildning i Göteborg kommer i april 2018. Anmäl er redan nu till den. Blir vi många som är intresserade så kör vi fler utbildningar. Ambitionen att ta stöd av ABF för vår utbildning känns tryggt eftersom de är precis som vår organisation, fördelade över hela landet och därvidlag kan utbildningen ges samma innehåll och få den kompetens som organisationen eftersträvar.

 

Göteborg har alltid varit ett starkt fäste för Nattvandrarna. Den situation som uppstår i vissa av våra stadsdelar känns angelägen att bearbeta med en genomtänkt strategi av olika insatser. Nattvandrarna Göteborg kan vara en del av lösningen genom sina frivilliginsatser fredag och lördagskvällar.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.

gbg

 

 

 

Dags för årsmöten

Dags för era årsmöten under februari/mars avseende ni som är föreningar så att ni blir färdiga med det och kan vandra mer regelbundet under tidiga våren.

Tiden går fort när vi väl har kommit över februarilovet och det blir raskt Valborg i år också. Då har vi den första samlingen för gemensam nattvandring i Göteborg och som vanligt korvgrillning utanför Stora Teatern under kvällen.

Göteborg anordnar också nu under våren sin grundutbildning dit nattvandrare i Göteborg med omnejd är välkomna som ännu inte genomgått densamma. Den är på tre kvällar.

Nytt är att efter genomförd utbildning får man en certifiering som nattvandrare med kunskap i HLR. Anmäl er till regionens kansli om ni vill gå utbildningen. Som vanligt är den gratis för alla Nattvandrare.

Utbildningen är planerad till månadsskiftet april-maj