Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802452-2479
Bankgiro
632-0923

DISTRIKTSANSVARIGA

Victoria Vega
0739-156093
vegav297@gmail.com

Peter Grimberg
0700769861
hoxbo.dad@hotmail.com

Styrelse

Ordförande

Victoria Vega
0739-156093
vegav297@gmail.com

Kassör
Reine Nyberg
0739-91 97 19
reine.n@tele2.se

Sekreterare
Rolf Ljung
0737-66 71 78
ljung_rolf@hotmail.com

Nattvandrarna Göteborg

Lite om kulturkalaset i Göteborg v. 33

Avseende Kulturkalaset i Göteborg har organisationen nattvandrat där sedan 1995 då det kallades Göteborgskalaset. Då behövdes i stort sätt alla resurser vi kunde uppbringa för att kunna leverera det antal nattvandrare som behövdes. Öltält fanns över stora delar av centrala staden och genererade ett stort antal insatser av oss avseende berusade ungdomar.

Numer har det blivit betydligt lugnare efter det att en förskjutning mot att kalaset nu omfattar mer kultur inom ramen för centrala Göteborg. Idag räcker det med att vandra i slutet på den vecka som kalaset infaller. Detta har skapat en bra sammanhållning mellan de nattvandrande föreningarna i Göteborg och förstärkt det nätverk som parallellt då byggts upp för att stimulera våra föreningar att utveckla sig lokalt.

Lite om Manifestationen i Göteborg den 25 aug.

En förfrågan från Länsförsäkringar kom Nattvandrarna Göteborg till del om att ev. kunna medverka under EM i ridsport som de sponsrade. Eftersom vi var bokade för Kulturkalaset klarade vi inte denna gång att leverera trygghet och stöd från vår sida till detta evenemang.

Då Länsförsäkringar som en del av sitt arbete även stödjer unga i sitt initiativ att göra en social insats kom då en ytterligare förfrågan om att ev. kunna genomföra Sveriges största nattvandring som en manifestation avseende ungdomars trygghet och stöd från Nattvandrarnas sida.

Det innebar att Länsförsäkringar ställer upp med ett stort antal anställda som presumtiva nattvandrare den kvällen och stödde därvidlag oss som organisation för att än mer synliggöra nattvandringen som begrepp.

gbg

Göteborg har alltid varit ett starkt fäste för Nattvandrarna. Den situation som uppstår i vissa av våra stadsdelar känns angelägen att bearbeta med en genomtänkt strategi av olika insatser. Nattvandrarna Göteborg kan vara en del av lösningen genom sina frivilliginsatser fredag och lördagskvällar.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.

 

 

 

I Göteborgsområdet händer det mycket under hösten. Vi startar oftast under Göteborgarnas eget kalas i augusti.

Kulturkalasets vandringar i år genomfördes med medverkan av Regionen under torsdag tom lördag, 17, 18, 19 augusti. Som vanligt utgick vi från Storgatan varje kväll under kalaset.

Den 25 augusti genomförde Nattvandrarna en stor manifestation i Göteborg med stöd av Länsförsäkringar. Vi träffades på Kanaltorget vid operan för en informationsstund och sedan vandrade vi upp genom centrala Göteborg för en manifestation Från Länsförsäkringar kom 50 anställda att vara behjälpliga med vandringen den kvällen.

Den 29 augusti gjorde styrelsen ett studiebesök hos Solrosen för att informera sig om deras verksamhet.

Måndagen den 11 september var styrelsen för Göteborg på plats och informerade om nattvandring på Ullevi, inbjudna av IFK Göteborg.

Den 16 september är det Majornadagen, styrelsen är på plats och informerar på om Nattvandring.

Den 1:a oktober finns styrelsen på plats vid Gröna Vallen och gör samma sak.

Göteborg anordnar nu under hösten sin grundutbildning dit nattvandrare i Göteborg är välkomna som ännu inte genomfört densamma. Den är på tre kvällar. Nytt är att efter genomförd utbildning får man en certifiering som nattvandrare med kunskap i HLR. Anmäl er till regionens kansli om ni vill gå utbildningen. Som vanligt är den gratis för alla Nattvandrare.

Eftersom den redan är fulltecknad hänvisar vi till våren, april, för nästa utbildningsomgång.