Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802452-2479
Bankgiro
632-0923

DISTRIKTSANSVARIGA

Victoria Vega
0739-156093
vegav297@gmail.com

Peter Grimberg
0700769861
hoxbo.dad@hotmail.com

Styrelse

Ordförande

Victoria Vega
0739-156093
vegav297@gmail.com

Kassör
Reine Nyberg
0739-91 97 19
reine.n@tele2.se

Sekreterare
Rolf Ljung
0737-66 71 78
ljung_rolf@hotmail.com

Nattvandrarna Göteborg

Hösten i Göteborg

Höstens informationer ute i en del stadsdelar är nu i stort sett över. Nattvandrarnas dag den 9 september gav flera föreningar möjlighet att komma ut med nattvandringens betydelse och trygghet för våra ungdomar.

Den stora informationen fick vi möjlighet att göra på Ullevi under matchen mellan  IFK Göteborg och Djurgården den 11 september. Därutöver har vi varit i Majorna och Härryda och informerat. Även på Kyrkbytorget i Bräcke-Eriksberg och Torslanda samt på Vårväderstorget i Biskopsgården.

image1

 

Nu är det tid att mer frekvent vandra i våra kommuner och stadsdelar när mörkret kommer tidigare och varar längre.

Lite om höstens utbildning i Göteborg.

Distriktet Göteborg har genomfört höstens grundutbildning. Denna gång var den förlagd i Mölndal mot bakgrund av att den omstartade föreningen i Tynnered då kunde vara med på ett enkelt sätt. Utbildningsomgången blev snabbt fylld och HLR delen blev som vanligt uppskattad och samtliga deltagare fick sina certifikat godkända.

Nästa möjlighet för utbildning i Göteborg kommer i april 2018. Anmäl er redan nu till den. Blir vi många som är intresserade så kör vi fler utbildningar. Ambitionen att ta stöd av ABF för vår utbildning känns tryggt eftersom de är precis som vår organisation, fördelade över hela landet och därvidlag kan utbildningen ges samma innehåll och få den kompetens som organisationen eftersträvar.

 

Manifestationen med Länsförsäkringar i slutet på augusti

Det innebar att Länsförsäkringar ställde upp med ett stort antal anställda som presumtiva nattvandrare den kvällen och stödde därvidlag oss som organisation för att än mer synliggöra nattvandringen som begrepp.

Kontakten med Länsförsäkringar och alla lokala vandrare som slöt upp till kvällens manifestation gav ringar på vattnet och uppmärksammades av många som frågade mycket om hur nattvandring går till och var vi nattvandrar.

Göteborg har alltid varit ett starkt fäste för Nattvandrarna. Den situation som uppstår i vissa av våra stadsdelar känns angelägen att bearbeta med en genomtänkt strategi av olika insatser. Nattvandrarna Göteborg kan vara en del av lösningen genom sina frivilliginsatser fredag och lördagskvällar.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.

gbg

 

 

 

 

I Göteborgsområdet händer det mycket under hösten. Vi startar oftast under Göteborgarnas eget kalas i augusti.

Kulturkalasets vandringar i år genomfördes med medverkan av Regionen under torsdag tom lördag, 17, 18, 19 augusti. Som vanligt utgick vi från Storgatan varje kväll under kalaset.

Den 25 augusti genomförde Nattvandrarna en stor manifestation i Göteborg med stöd av Länsförsäkringar. Vi träffades på Kanaltorget vid operan för en informationsstund och sedan vandrade vi upp genom centrala Göteborg för en manifestation Från Länsförsäkringar kom 50 anställda att vara behjälpliga med vandringen den kvällen.

Den 29 augusti gjorde styrelsen ett studiebesök hos Solrosen för att informera sig om deras verksamhet.

Måndagen den 11 september var styrelsen för Göteborg på plats och informerade om nattvandring på Ullevi, inbjudna av IFK Göteborg.

Den 16 september är det Majornadagen, styrelsen är på plats och informerar på om Nattvandring.

Den 1:a oktober finns styrelsen på plats vid Gröna Vallen och gör samma sak.

Göteborg anordnar nu under hösten sin grundutbildning dit nattvandrare i Göteborg är välkomna som ännu inte genomfört densamma. Den är på tre kvällar. Nytt är att efter genomförd utbildning får man en certifiering som nattvandrare med kunskap i HLR. Anmäl er till regionens kansli om ni vill gå utbildningen. Som vanligt är den gratis för alla Nattvandrare.

Eftersom den redan är fulltecknad hänvisar vi till våren, april, för nästa utbildningsomgång.