Distriktsansvariga

Rolf Ljung

Telefon
0737-66 71 78
Epost
ljung_rolf@hotmail.com

Martin Rådberg

Telefon
0761-345170
Epost
claesmartineliasson@gmail.com

Nattvandrarna Bohus-Dal

Våra nattvandrare i Bohuslän och Dalsland redovisar en splittrad bild rent kommunalt. Vissa kommuner har ingen nattvandring alls, några har tillfälliga nattvandrargrupper. Kungälvs kommun står stark med en över 20-årig förening som också utvidgar, inte enbart föreningen, utan även tillför fler nattvandrargrupper i övriga delar av kommunen.

Under tidiga hösten kommer vi att åter att inventera nuläget i kommunerna och behovet av nya föreningar och grupper där det inte ännu är etablerat med nattvandring.

Det är mycket enkelt att starta en egen Nattvandrar­grupp. Kontakta bara vårt kansli i Göteborg på tel. 031-158183 så berättar vi mer. Jackor, utbildning och försäkring ingår utan kostnad.

Ju fler ytor vi vandrar på desto lugnare områden utvecklas.

bohus

Alla nya föreningar erhåller 10 jackor, regelverk och nattvandrarpolicy, försäkring och möjlighet till grundutbildning för att stärka individen som nattvandrar. Utöver detta har organisationen en demokratisk bas med val till Region och Riksnätverket.

Eftersom Nattvandrarna inte är några myndighetspersoner har vi lätt att få kontakt med ungdomar. Vi stannar gärna till för ett samtal, har några godisklubbor i fickorna och bjuder då på lite vuxenstöd i dessa kontakter. Detta leder ofta till fina möten med ungdomar i utsatt ålder, skapar broar till ett förtroende nästa gång vi möts.

I Kungälvs kommun har kontakt tagits, från oss nattvandrare, med det kommunala bostadsbolaget för en sondering om samverkan. Efter sommaruppehållet kommer Kungälvsbostäder att i sitt utskick till alla sina hyresgäster informera om möjligheten att lokalt vandra i sitt eget bostadsområde för att öka tryggheten och förhindra skadegörelse.

Vad som känns angeläget är att kunna få med Hyresgästföreningen för att även de ska ta ett ansvar avseende den trygghet i bostadsområdet som de som organisation eftersträvar. Ju fler ytor vi vandrar på tillsammans desto lugnare områden utvecklas.

Från det kommunala bostadsbolaget bör stöd avseende rekrytering av nattvandrare uppmuntras på olika sätt.

 

 

Det är mycket enkelt att starta en egen Nattvandrargrupp. Kontakta bara vårt kansli i Göteborg 031-158183, eller Kungälv 0303-19110 så berättar vi mer. Jackor, utbildning och försäkring ingår. Alla nya föreningar eller grupper erhåller 10 jackor, regelverk och nattvandrarpolicy, försäkring och möjlighet till grundutbildning för att stärka individen som nattvandrare. Utöver detta har organisationen en demokratisk bas med val till Region och Riksorganisationen.