Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802417-4529
Bankgiro
5447-5975

Styrelse

Ordförande
Jonas Karlsson
0723-87 42 08
jonas.karlsson@tidaholm.se

Kassör
Victoria Vega
0739-15 60 93
victoria@nattvandranu.se

Sekreterare
Rolf Ljung
0737-66 71 78
rolf.ljung@vpskungalv.se

Nattvandrarna Västra Sverige

En av våra trogna vandrare har gjort sin sista vandring. Per Mark gick bort i sömnen natten till den 4 juni.

Det är med stor sorg som detta bud når Nattvandrarna. Vi har haft glädjen av att vandra och umgås tillsammans på dessa gemensamma aktiviteter som genomförs som stöd till mindre föreningar när dessa inte själva förmår fullt ut att genomföra större evenemang. Per var alltid där och ställde upp i den stora gemenskapen. Vila nu i frid Per.

Personligen har jag vandrat med Per i drygt 10 år.
Sista gången vi vandrade ihop var den 7 maj i Tidaholm på crusingen där. Per var ofta med på de ge­men­samma vandringarna i Regionen och på Kulturkalaset i Göteborg. Ibland kom Per och hjälpte till med vår information till nya vandrare när vi genomförde dessa på öppna platser i Göteborg. Nattvandringen vid Valborg var en sådan vandring som vi kunde räkna med att Per kom. Antingen vand­rades det eller så var han med och grillade korv till våra ungdomar på natten.

regionbildPå bilden står Per längst ut till vänster. Bilden är tagen på ett region­möte vi hade på Ålleberg för ett antal år sedan.

I planeringen inför Kulturkalaset 2016 har Per varit involverad. Den Gula Jackan låg honom varmt om hjärtat. Frid över ditt minne.

Kulturkalaset genomförs vecka 33. Lördagen den 20 aug. kommer vi att kal­la till Regionmöte för att belysa senaste nytt från Riksorga­ni­sa­tionen och även kunna få och ge information till våra Nattvandrare om höstens arbete.

Organisationens styrka ligger i sammanhållningen och demokratin. Att ha dessa träffar i form av olika möten ger extra styrka i vår organisation.

Det frivilliga arbete vi utför uppskattas av ungdomarna, att inte vara några myndighetspersoner som direkt återrapporterar enskilda händelser ger oss en unik möjlighet att få deras förtroende och respekt vid möten med dessa på de platser där vi vandrar. Skadegörelse och klotter hålls också tillbaka.

Försäkringsinformation

Försäkringen vi har som aktiva nattvandrare är  hos försäkringsbolaget Skandia (gäller – 2016-12-31).

Ni har väl kommit ihåg att betala in föreningens medlemsavgift som täcker försäkringens kostnad för er förenings vandrare.

Vid kommande årsskifte 2016/2017 kommer vi att byta försäkringsbolag till If.