Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802417-4529
Bankgiro
5447-5975

Styrelse

Ordförande
Jonas Karlsson
0723-87 42 08
jonas.karlsson@tidaholm.se

Kassör
Victoria Vega
0739-15 60 93
victoria@nattvandranu.se

Sekreterare
Rolf Ljung
0737-66 71 78
ljung_rolf@hotmail.com

Nattvandrarna Västra Sverige

jultomteGod Jul och ett Gott Nytt År önskar Nattvandrarna i Västra Sverige!

 

Detta tillönskas alla ungdomar, vandrare, sponsorer och alla som kommer i kontakt med oss.

 

Tack för en God Nattvandring under 2016!

Nomineringar

Till Regionens styrelse:
Varje förening/grupp som är registrerad i Riks, har möjlighet, och rätt, att varje år, nominera ledamöter till regionens styrelse. Dvs. motivera och nominera någon som kan tillföra, utveckla och ta till vara organisationens kompetens och styrka genom att arbeta mer över­gripande med nattvandrarfrågor inom regionens ansvarsområde. Undersök möjligheterna i din förening, grupp om det finns en sådan lämplig person, tillfråga denne, och nominera på den medföljande talongen. Mandattiden är två år. Som ersättare/suppleant är mandattiden ett år.

Till Revisorer:
Varje förening/grupp har möjlighet och rätt att varje år, nominera förslag av revisorer till regionen. Mandattid är ett år.

För att nominera: Ladda ner, fyll i och skicka in!