Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802417-4529
Bankgiro
5447-5975

Ansvarig för hemsidan

Madelene Almeida

0762-411297

NVbrackekyrkby@hotmail.com

Styrelse

TF,Ordförande
Victoria Vega

0739-156093

vegav297@gmail.com

TF,Kassör 
Peter Grimberg

0700-769861

hoxbo.dad@hotmail.com

Sekreterare
Madelene Almeida

0762-411297

NVbrackekyrkby@hotmail.com

Med tanke på vad som sker idag kommer vi att ställa in årsmötet.29mars 2020 Vi åter kommer med ett nytt datum när det blit aktuellt.

Nattvandrarna Västra Sverige

21034294_10213381027501039_8788071649362967796_n

Regionen

Utbilda er.

Alla nattvandrare har möjlighet att genomgå vår grundutbildning kostnadsfritt. 

Vår organisation samarbetar i första hand med ABF i denna grundläggande utbildning som omfattar organisationskunskap, lokal information från kommun inkl. drogsituationen där och polisen i vandringsområdet samt första hjälpen, HLR och hur fungerar en hjärtstartare. Anmäl er nu till närmaste ABF-kontor för att få mer kunskap att kunna hjälpa

Välkomna

reg

Nattvandrarna i de gula jackorna organiserar föreningar och grupper som vill hjälpa och stödja, i första hand ungdomar ute på kvällar och nätter, fredagar och lördagar. Det kan vara allehanda typer av grupperingar; tjejgänget, hyresgästföreningar, idrottsföreningar eller andra typer av sammanslutningar, även invandrarföreningar, eller bara några som tillsammans vill göra en insats på lokal nivå.

Nattvandrarna är en frivilligorganisation som drivs av ett engagemang att skapa trygghet på de ytor som vi besöker. Att ge stöd och samtala med ungdomar ute på kvällar och nätter under helger är vår främsta drivkraft. Genom att bara vara ute och finnas till gör vi stor nytta.

Det är mycket enkelt att bidra som förening eller grupp. Kontakta regionens kansli på tel:. 031-158183 så berättar vi mer eller använd denna hemsida för kontakt och information.

Nattvandrarna Väst är en region av många inom organisationen Nattvandrarna Sverige. Besök gärna hemsidan https://nattvandrarna.se/ här inner du allmänn information kring organisationen, Nattvandrarnas E-tidning och annat.
Har du allmänna frågor, vill beställa jackor eller annat material. skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se eller ring 08-611 00 90

MEDLEMSAVGIFT 2020

Till våra föreningar och grupper i Nattvandrarna Sverige
Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser framemot att
tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar även 2020!
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.
Den betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.
Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med
inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se
Notera i detta e-post namn på er förening samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter
kontaktad av oss med frågor för registrering och utbetalning av medlemsbidrag.
Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor.
Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av
medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor
från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700
kronor betalas ut till er.
För ansökan om ”Förenklad medlemsavgift”, skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se med orden
”Förenklat medlemsbidrag” i ämnesraden så återkommer vi med mer information.
Medlemsavgift och registrering krävs för att ni ska vara försäkrade när ni vandrar samt ha rätt till att ta del av
de tjänster, rättigheter samt förmåner ni kan få genom organisationen.
OBS!
Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in avgift för 2019
och inte fått något bidrag, eller ansökt om förenklad inbetalning kontakta oss snarast på
info@nattvandrarna.se Det samma gäller om inbetalning sker 2020

 

Vid osäkerhet kontaktas info@nattvandrarna.se eller 08 – 611 00 90Med tanke på vad som sker idag kommer vi att ställa in årsmötet.29mars .

Nattvandrarna Västra Sverige

21034294_10213381027501039_8788071649362967796_n

Regionen

Utbilda er.

Alla nattvandrare har möjlighet att genomgå vår grundutbildning kostnadsfritt. 

Vår organisation samarbetar i första hand med ABF i denna grundläggande utbildning som omfattar organisationskunskap, lokal information från kommun inkl. drogsituationen där och polisen i vandringsområdet samt första hjälpen, HLR och hur fungerar en hjärtstartare. Anmäl er nu till närmaste ABF-kontor för att få mer kunskap att kunna hjälpa

Välkomna

reg

Nattvandrarna i de gula jackorna organiserar föreningar och grupper som vill hjälpa och stödja, i första hand ungdomar ute på kvällar och nätter, fredagar och lördagar. Det kan vara allehanda typer av grupperingar; tjejgänget, hyresgästföreningar, idrottsföreningar eller andra typer av sammanslutningar, även invandrarföreningar, eller bara några som tillsammans vill göra en insats på lokal nivå.

Nattvandrarna är en frivilligorganisation som drivs av ett engagemang att skapa trygghet på de ytor som vi besöker. Att ge stöd och samtala med ungdomar ute på kvällar och nätter under helger är vår främsta drivkraft. Genom att bara vara ute och finnas till gör vi stor nytta.

Det är mycket enkelt att bidra som förening eller grupp. Kontakta regionens kansli på tel:. 031-158183 så berättar vi mer eller använd denna hemsida för kontakt och information.

Nattvandrarna Väst är en region av många inom organisationen Nattvandrarna Sverige. Besök gärna hemsidan https://nattvandrarna.se/ här inner du allmänn information kring organisationen, Nattvandrarnas E-tidning och annat.
Har du allmänna frågor, vill beställa jackor eller annat material. skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se eller ring 08-611 00 90

MEDLEMSAVGIFT 2020

Till våra föreningar och grupper i Nattvandrarna Sverige
Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser framemot att
tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar även 2020!
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.
Den betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.
Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med
inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se
Notera i detta e-post namn på er förening samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter
kontaktad av oss med frågor för registrering och utbetalning av medlemsbidrag.
Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor.
Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av
medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor
från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700
kronor betalas ut till er.
För ansökan om ”Förenklad medlemsavgift”, skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se med orden
”Förenklat medlemsbidrag” i ämnesraden så återkommer vi med mer information.
Medlemsavgift och registrering krävs för att ni ska vara försäkrade när ni vandrar samt ha rätt till att ta del av
de tjänster, rättigheter samt förmåner ni kan få genom organisationen.
OBS!
Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in avgift för 2019
och inte fått något bidrag, eller ansökt om förenklad inbetalning kontakta oss snarast på
info@nattvandrarna.se Det samma gäller om inbetalning sker 2020

 

Vid osäkerhet kontaktas info@nattvandrarna.se eller 08 – 611 00 90