Kontakt

Telefon
031-15 81 83
Epost
kansli@nattvandranu.se
Organisationsnummer
802417-4529
Bankgiro
5447-5975

Styrelse

Ordförande
Jonas Karlsson
0723-87 42 08
jonas.karlsson@tidaholm.se

Kassör
Victoria Vega
0739-15 60 93
victoria@nattvandranu.se

Sekreterare
Rolf Ljung
0737-66 71 78
ljung_rolf@hotmail.com

Nattvandrarna Västra Sverige

inbjudan årsmöte 2017

Regionen

Nattvandrarna i de gula jackorna organiserar föreningar och grupper som vill hjälpa och stödja, i första hand ungdomar ute på kvällar och nätter, fredagar och lördagar. Det kan vara allehanda typer av grupperingar; tjejgänget, hyresgästföreningar, idrottsföreningar eller andra typer av samman­slutningar, även invandrarföreningar, eller bara några som tillsammans vill göra en insats på lokal nivå.

Nattvandrarna är en frivilligorganisation som drivs av ett engagemang att skapa trygghet på de ytor som vi besöker. Att ge stöd och samtala med ungdomar ute på kvällar och nätter under helger är vår främsta drivkraft. Genom att bara vara ute och finnas till gör vi stor nytta.

Det är mycket enkelt att bidra som förening eller grupp. Kontakta regionens kansli på tel:. 031-158183 så berättar vi mer eller använd vår hemsida www.nattvandranu.se för kontakt och information.

bannerbild
I sin nattvandring har organisationen ett regelverk i botten som en policy för hur vandringen i huvudsak ska genomföras och hur vi bemöter våra ungdomar. Utifrån att verksamheten består av nattvandrande föreningar och grupper har organisationen ett demokratiskt perspektiv på hela verksamheten från den lokala nattvandrargruppen till riksorganisationen.

Till de föreningar eller grupperingar som tecknar avtal om Nattvandring tillhandahålls 10 gula jackor, en försäkring och information samt den service och utbildning som organisationen kan bidra med för att kunna genomföra vandringarna. Detta sker vid registreringen av gruppen till organisationen.

Varje förening eller grupp är en fristående verksamhet som nattvandrar utifrån sina egna förutsättningar. Dock finns ett regelverk i botten för att nattvand­ringen bedrivs utifrån den policy som utvecklats över åren i organisationen. Bl.a. ska alla nattvandrare vara över 25 år och ha ett moget beteende i sin relation till våra ungdomar, mer om detta vid avtalsskrivningen.

Under vårkanten varje år har vi årsmöten i anslutning till den demokratiska processen. För de som vill göra lite mer än att genomföra vandringar på lokalt plan finna flera olika möjligheter att utveckla sig i organisationen på andra plan i verksamheten. Varje registrerad nattvandrargrupp har en röst.

Årsmöte

inbjudan årsmöte 2017

Nomineringar

Till Regionens styrelse:
Varje förening/grupp som är registrerad i Riks, har möjlighet, och rätt, att varje år, nominera ledamöter till regionens styrelse. Dvs. motivera och nominera någon som kan tillföra, utveckla och ta till vara organisationens kompetens och styrka genom att arbeta mer över­gripande med nattvandrarfrågor inom regionens ansvarsområde. Undersök möjligheterna i din förening, grupp om det finns en sådan lämplig person, tillfråga denne, och nominera på den medföljande talongen. Mandattiden är två år. Som ersättare/suppleant är mandattiden ett år.

Till Revisorer:
Varje förening/grupp har möjlighet och rätt att varje år, nominera förslag av revisorer till regionen. Mandattid är ett år.

För att nominera: Ladda ner, fyll i och skicka in!